8 iulie 2021

Raport trim I privind valorile indicatorilor de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 2021.pdf