8 iulie 2021

Raport Trim. IV privind valorile indicatorilor de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice 2020