9 iulie 2021

Compensație și metoda de rambursare în care nivelurile de calitate nu sunt îndepli nite