5 iunie 2023

Structura plângerilor în funcție de categorie, concluzia analizei și respectarea termenului legal – 2022 GN