5 iunie 2023

Structura plângerilor în funcție de categorie, concluzia analizei și respectarea termenului legal – sem I 2022 GN