Politica de confidentialitate

a Energia Gas & Power S.R.L.

Ne bucură interesul dvs. pentru produsele și serviciile noastre și dorim să vă oferim câteva informații importante despre modul în care gestionăm și protejăm datele dvs. personale.

Energia Gas & Power S.R.L. (numită în continuare „EG&P”) se angajează pe deplin să protejeze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților, partenerilor și furnizorilor noștri. Această „Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” este menită să vă ajute să înțelegeți ce informații colectăm, de ce le colectăm și cum puteți actualiza, gestiona, exporta și șterge informațiile dumneavoastră. De asemenea, nota de informare conține măsurile pe care EG&P le-a adoptat pentru a proteja datele, drepturile și libertățile dvs.
Informațiile cu caracter personal pe care le prelucrăm intră sub domeniul de aplicare al Regulamentului general privind protecția datelor 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679), cunoscut și sub denumirea de GDPR și al Directivei privind confidențialitatea și comunicările electronice (2002/58/CE).

Prin „E-nergiagp.com” înțelegem orice pagina web (website, landing page, subdomeniu etc.) deținută, administrată sau aflată sub umbrela EG&P. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu colectarea, prelucrarea și transferul datelor dumneavoastră, așa cum sunt descrise în această politică.

Vă rugăm să consultați această secțiune în mod regulat, deoarece politica poate suporta modificări sau actualizări. Orice modificări semnificative ale acestei politici vor fi notificate.

În completarea acestei politici, vă rugăm să consultați Termenii și condițiile și Politica de cookie-uri.

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare despre modul în care utilizăm datele dumneavoastră personale, ne puteți trimite un e-mail la infogdpr@e-nergiagp.com.

CINE SUNTEM NOI

Energia Gas & Power SRL este un furnizor de energie electrică și gaze naturale licențiat ANRE. „EG&P” face parte din Grupul Europe Energy, un grup internațional ce operează pe piața de energie electrică și gaze naturale, ce desfășoară activități de trading, consultanță și furnizare la consumatorii finali.

Informații despre EG&P

Adresă: Șoseaua București-Ploiești nr. 7A, București 077190, România
Date de înregistrare: înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/33/2018, cod unic de înregistrare 32662596
Date de contact: office.ro@e-nergiagp.com | e-nergiagp.com

UTILIZAREA PLATFORMEI NOASTRE

Accesând sau utilizând orice parte/funcție a website-ului nostru, acceptați și să respectați termenii, condițiile și politicile menționate și/sau disponibile prin hyperlink și admiteți că aveți vârsta legală minimă în conformitate cu legislația națională aplicabilă. Dacă nu acceptați termenii, condițiile și politicile stabilite în această documentație, atunci nu ar trebui să continuați să utilizați website-ul nostru.

DE UNDE COLECTĂM DATE DESPRE DVS.

În general, datele personale pe care le colectăm sunt furnizate de dvs. prin e-mail, prin intermediul E-nergiagp.com (prin completarea formularelor online disponibile pe website), prin intermediul serviciului de asistență al clienților, a rețelelor de social media, în timpul unei vizite la sediul nostru, prin intermediul agenților noștri de vânzări sau sunt colectate din alte surse în situația preluării unor contracte de furnizare.
Când avem un proces de recrutare activ, vom colecta date despre dvs. din platformele online specializate (eJobs, LinkedIn etc.) sau din CV-urile pe care ni le trimiteți direct sau prin intermediul proiectelor de recrutare deschise în platformele online respective.
De asemenea, atunci când interacționați cu noi pe rețelele de socializare (adică like, share, comentarii, recenzii etc.), vom avea în mod inevitabil acces la informații despre dvs., în special date pe care le-ați făcut publice pe profilul dvs. de social media.

CUM UTILIZĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

EG&P va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) în calitate de operator de date cu caracter personal.
Vă rugăm găsiți mai jos, scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale, persoanele care au acces la datele dvs., precum și modul în care le stocăm. Pentru o mai ușoară identificare a informațiilor care vă interesează am structurat prelucrările de date în 2 categorii:

 • Secțiunea I – Prelucrări generale
 • Secțiunea II – Prelucrări realizate prin intermediul platformelor online

 

Secțiunea I – Prelucrări generale

1.Încheierea, administrarea și executarea contractului

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru încheierea, administrarea și executarea Contractului de furnizare, pentru prestarea de servicii/furnizarea de bunuri care au legătură cu activitatea de furnizare a energiei electrice și gaze naturale și implicit a intermedierii relațiilor între dvs. și Producătorul – Transportatorul – Distribuitorul și eventual viitorul Furnizor.
Avem nevoie de datele dvs. pentru activități ce sunt necesare în derularea Contractului de furnizare, precum: identificarea consumatorului casnic contractant, comunicarea cu acesta, înregistrarea indexului, emiterea facturilor, procesarea plăților și emiterea dovezilor de plată, identificarea și contactarea consumatorului prin intermediul mijloacelor de comunicare în scopul rezolvării unor incidente privind executarea contractului sau a sesizărilor de orice natură ce fac obiectul serviciilor contractate.

Date personaleNume, prenume, domiciliu, serie număr act identitate, cod numeric personal, semnătura, adresă comunicare facturi, ID Client, adresă loc consum, copie document proprietate/folosință loc consum, copie carte de identitate, index consum, volum consum, informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plată), număr de telefon, adresa de e-mail, adresa comunicare facturi.
Legalitatea prelucrării
 • Prelucrăm datele dvs. pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679).
 • Prelucrăm datele dvs.pentru executarea unui contract la care sunteți parte (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679)
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor, sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții;
 • Furnizori de servicii de promovare și intermediere în vederea încheierii de contracte de furnizare a energiei electrice și / sau gaze naturale în numele Energia;
 • Procesatorul de plați online;
 • Furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Operatori de distribuție cu care EG&P a încheiat un contract de distribuție concesionar.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom păstra datele dvs. pe toată durata contractului încheiat între noi.

După încetarea relației contractuale, vom arhiva datele dvs personale pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE.

La expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi distruse și înlăturate din toate sistemele de evidență, cu excepția datelor care vor fi supuse unei proceduri de anonimizare.

Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

 

2.Îndeplinirea obligațiilor legale

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a respecta o obligație legală aflată în sarcina noastră în calitate de furnizor de energiei electrică și gaze naturale, ca de exemplu obligația de a transmite rapoarte și/sau informații către autoritățile publice sau de reglementare, obligația de soluționare a plângerilor.

 

Date personaleNume, prenume, domiciliu, serie număr act identitate, cod numeric personal, ID Client, index consum, volum consum, informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului, modalitatea de plată), detalii referitoare la cardul bancar de pe care au fost efectuate plățile, copie carte de identitate, copia actului de proprietate, declarația pe propria răspundere a clientului privind tipul de consum (casnic), semnătura clientului, cererea de încheiere a contractului număr de telefon, adresa de e-mail, adresa comunicare facturi.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi ne revine (Art. 6/1/c al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Agenția Națională de Administrare Fiscală;
 • Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei;
 • ANPC – Autoritatea pentru protectia consumatorilor;
 • Alte autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom păstra datele dvs. pe toată durata contractului încheiat între noi.
După încetarea relației contractuale, vom arhiva datele dvs personale pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale aplicabile în materie fiscală, contabilă sau potrivit reglementărilor ANRE.
La expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi distruse și înlăturate din toate sistemele de evidență, cu excepția datelor care vor fi supuse unei proceduri de anonimizare.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
3.Prevenirea sau identificarea fraudelor

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în urmărirea interesului nostru legitim pentru a preveni sau pentru a descoperi orice încălcări ale dispozițiilor legale sau contractuale săvârșite de salariații/ colaboratorii/ clienții noștri care ne pot afecta reputația, patrimoniul sau răspunderea în fața organelor abilitate.

 

Date personaleNume, prenume, domiciliu, serie număr act identitate, copie document proprietate/folosință loc consum, copie carte de identitate, detalii bancare (cont curent și banca emitenta), index consum, volum consum, informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului).
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. în vederea urmăririi intereselor noastre legitime (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor;
 • Alte autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Furnizori de servicii de consultanta juridica sau consultanți în diverse domenii (ex. IT, protectia datelor), auditori externi.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom păstra datele dvs. pe toată durata contractului încheiat între noi.
După încetarea relației contractuale, vom arhiva datele dvs personale pentru o perioadă de 5 ani, conform prevederilor legale aplicabile.
La expirarea acestui termen, datele cu caracter personal vor fi distruse și înlăturate din toate sistemele de evidență, cu excepția datelor care vor fi supuse unei proceduri de anonimizare.
În cazul unei investigații, vom păstra datele dvs. până la finalizarea investigației sau până la împlinirea termenului de prescripție încălcării dispozițiilor legale, care dintre acești termeni va surveni primul.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
4. Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane. De asemenea prelucrăm datele dvs. în demersurile judiciare și extrajudiciare privind recuperarea creanțelor / colectarea debitelor.

Date personaleNume, prenume, domiciliu, serie număr act identitate, copie document proprietate/folosință loc consum, copie carte de identitate, detalii bancare (cont curent și banca emitenta), index consum, volum consum, informaţii referitoare la plăţi (valoarea facturilor de consum emise, soldul contului) număr de telefon, adresa de e-mail, adresa comunicare facturi.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. în vederea urmăririi intereselor noastre legitime (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Furnizori autorizați de servicii de recuperare creanțe;
 • Instanțe de judecată, executori judecătorești, notari publici, tribunale arbitrale, mediatori sau alte organisme publice sau private care soluționează dispute, avocați, consultanții noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau alte personae fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom păstra datele dvs. până la încheierea disputei sau până la împlinirea termenului de prescripție a tuturor căilor de atac.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
5. Îmbunătățirea serviciilor, promovarea serviciilor proprii adiacente / subsecvente celor deja furnizate clienților

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, în urmărirea interesului nostru legitim, din dorința de a îmbunătăți continuu serviciile pe care vi le oferim și implicit a experienței dvs. în utilizarea serviciilor noastre, inclusiv prin activități periodice de analiză a percepției clienților asupra activității desfășurate și de identificare a nevoilor acestora, respectiv a gradului de satisfacție cu privire la serviciile oferite.
Mai mult, vom prelucra datele dvs. pentru a vă informa asupra unor servicii adiacente pe care le-am creat pentru clienții noștri. Vă vom trimite informații doar despre serviciile care sunt conexe celor pe care deja vi le furnizam și care noi considerăm că ar putea fi de mare interes pentru dvs.

Date personaleNume și prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, adresa locului de consum, ID Client, numărul și data încheierii contractului, consumul mediu zilnic, periodicitatea citire index; tipul contorului, nivelul tensiunii, seria contorului, constanta contorului, cantitatea consumată.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. în vederea urmăririi intereselor noastre legitime (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor;
 • Alte autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Agenții de cercetare a pieței.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom păstra datele dvs. pe toată durata contractului încheiat între noi.
La momentul încetării contractului, datele cu caracter personal vor fi distruse și înlăturate din toate sistemele de evidență, cu excepția datelor care vor fi supuse unei proceduri de anonimizare sau care sunt supuse unor termene de arhivare diferite impuse de prevederile legale aplicabile.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
6. Promovarea serviciilor noastre

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scop de marketing pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre, însă doar în cazul în care avem consimțământul dvs. pentru această prelucrare.

Date personaleNume și prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, adresa locului de consum, ID Client.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. în baza consimțământului pe care l-ați oferit pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6/1/a al Regulamentului (UE) 2016/ 679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor;
 • Alte autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Furnizori de servicii de call center;
 • Furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom prelucra datele dvs. în acest scop pe toată durata pentru care ați consimțit prelucrarea datelor în scop de marketing.
În cazul abonării la newsletter, prelucrarea datelor va continua până când dvs. veți solicita dezabonarea.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
Datele partajate furnizorii de servicii vor fi stocate de aceștia pe serverele proprii, situate în Uniunea Europeană, în conformitate cu propriile politici.

Important:
În cazul în care veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative de la EG&P, tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul „Dezabonare” disponibil în mail-ul primit, ori să trimiteți un email în care să menționați dorința de dezabonare, către office.ro@e-nergiagp.com și veți fi dezabonat de la respectivele comunicări.

7. Partajarea datelor cu societăți din grupul de companii din care facem parte

Vom prelucra și dezvălui datele dvs. către orice altă societate care este membră a grupului nostru de companii, în cazul în care considerăm ca acest lucru este în interesul nostru legitim, pentru scopuri administrative interne (de ex. gestionarea datelor în sisteme informatice interne sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne). Accesul la informații este limitat la personalul care are nevoie sa cunoască informațiile cu caracter personal.

Date personaleNume și prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, adresa locului de consum, ID Client, numărul și data încheierii contractului, consumul mediu zilnic, periodicitatea citire index, tipul contorului, nivelul tensiunii, seria contorului, constanta contorului, cantitatea consumată, situația soldului, total factură, sold curent.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. în vederea urmăririi intereselor noastre  legitime  (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor;
 • Alte autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleAm luat toate măsurile pentru a ne asigura că destinatarii datelor nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal ce fac obiectul transferului mai mult decât este în mod rezonabil necesar, în conformitate cu principiile de proporționalitate și necesitate scopului acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale aplicabile. Astfel, datele care sunt partajate cu societăți din grupul de companii din care EG&P face parte, termenul de stocare al acestor date nu va excede termenului de stocare aferent prelucrării inițiale pentru care au fost colectate acele date.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
Datele transferate societăților din grupul de companii din care Furnizorul face parte vor fi stocate de aceștia pe serverele proprii, situate în Uniunea Europeană.
8.Asigurarea asistenței (serviciu clienți)

Prelucram datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi asistența necesară în orice situație pe care ne-o semnalați prin intermediul departamentului de Relații cu clienții sau a serviciilor de Customer support sau Call center.
Vom folosi datele dvs. de contact și datele pe care ni le comunicați pentru a vă oferi informații și oferte cu privire la serviciile noastre, pentru a programa o audiență, pentru a soluționa o situație semnalată, pentru a evalua gradul de satisfacție al clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile pe care le oferim.

Date personaleNume și prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de corespondență, adresa locului de consum, ID Client, numărul și data încheierii contractului, periodicitatea citire index, tipul contorului, nivelul tensiunii, seria contorului, constanta contorului, cantitatea consumată, situația soldului, total factură, sold curent, înregistrarea convorbirii telefonice.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679);
În urmărirea interesului nostru legitim pentru a răspunde oricărei solicitări, întrebări, plângeri sau recomandări pe care ne-o trimiteți și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența pe care o oferim clienților noștri (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții;
 • Alte autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Furnizori de servicii de call center.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleDacă sunteți deja clientul nostru, datele dvs. vor fi înregistrate în contul dvs. de client, unde le vom păstra datele dvs. pe toată durata contractului încheiat între noi.
Dacă nu sunteți clientul nostru, datele dvs. vor fi păstrate pentru o perioada de 12 luni de la soluționarea/ inchiderea solicitării dvs.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Secțiunea II – Prelucrări realizate prin intermediul paginilor online dedicate ofertelor speciale sau campaniilor de promovare

9.Prelucrarea datelor prin intermediul campaniilor online de promovare a serviciilor

G&P dorește să ofere tuturor persoanelor informații relevante despre beneficiile de care se bucură clienții săi. Astfel, în scopul de a-și promova serviciile și pentru a crește numărul de clienți, EG&P derulează diverse campanii online de conștientizare și marketing. În acest sens EG&P poate dezvolta diverse aplicații, pagini web (landing page-uri) sau poate integra formulare direct în site-ul său, prin care colecteaza date despre consumator și locul de consum, pentru a-i oferi acestuia informații despre beneficiile pe care le-ar putea avea prin contractarea serviciilor EG&P.
Spre exemplu, EG&P a dezvoltat o pagina web în care utilizatorii care accesează pagina respectivă sunt invitați să completeze numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon și să încarce ultima factură pentru a afla cât pot economisi prin contractarea serviciilor oferite de EG&P.
EG&P nu va stoca și utiliza datele colectate prin intermediul unei asemenea campanii pentru a trimite alte comunicări de marketing, decât în cazul în care utilizatorul își va da consimțământul pentru astfel de comunicări.

Date personaleNume și prenume, numărul de telefon, adresa de e-mail, alte date înscrise în factura fiscală încărcată de utilizator
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele pe care ni le-ați comunicat în urmărirea interesului nostru legitim pentru a vă oferi informații relevante privind beneficiile reale de care se bucură clienți EG&P (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Prelucrăm datele dvs. în scop de marketing dacă v-ați dat consimțământul pentru a fi contactat în acest scop (Art. 6/1/a al Regulamentului (UE) 2016/ 679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT, monitorizarea securității și detectarea intruziunilor sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții;
 • Alte autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare;
 • Societăți din grupul de companii din care EG&P face parte;
 • Furnizori de servicii prin care se transmit comunicările de marketing;
 • Furnizori de servicii de call center.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom prelucra datele de la momentul la care v-ați dat consimțământul pentru a primi comunicări de marketing pe o perioada de 12 luni sau până la reînnoirea consimțământului. Cu exceptia situatiei in care dvs. veți solicita dezabonarea, prelucrarea incetand la data înregistrării acestei solicitări.
Unde sunt stocate dateleDatele cu caracter personal vor fi păstrate la sediul sediul EG&P, în format electronic, în sisteme securizate pe durata derulării relației contractuale, conform cerințelor din politicile interne aplicabile la nivelul EG&P, precum și în conformitate cu cerințele legale aplicabile.
10. Prelucram date despre dvs. atunci când interacționați cu noi folosind detaliile de contact disponibile pe website-ul nostru, formularul de contact sau conturile noastre de social media

Când interacționați cu noi folosind datele de contact disponibile pe E-nergiagp.com, sau interacționați cu noi prin intermediul funcțiilor de messenger ale rețelelor de socializare (ex. feedback, sesizări, solicitări informații etc.), vom folosi datele dvs. de contact și datele pe care ni le comunicați pentru a vă oferi informații și oferte cu privire la serviciile și produsele noastre, pentru a programa un întâlnire, pentru a soluționa situația semnalată, pentru a evalua gradul de satisfacție al clienților noștri și pentru a ne îmbunătăți continuu serviciile pe care le oferim.

Date personaleNumele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, Internet Protocol (IP), cookie ID, date pe care le-ați făcut publice pe profilul dvs. de social media și orice alte date pe care ni le trimiteți voluntar.
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. pentru a face demersuri la cererea dvs. înainte de încheierea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (UE) 2016/679)
În urmărirea interesului nostru legitim pentru a răspunde oricărei întrebări, plângeri sau recomandări pe care ne-o trimiteți și pentru a ne îmbunătăți serviciile și experiența pe care o oferim clienților noștri (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679).
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date în cloud), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru, monitorizarea securității cibernetice și detectarea intruziunilor, sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții
 • Platforme de social media: Facebook
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom stoca datele dvs. în baza noastră de date de comunicații timp de maximum 12 luni de la ultima interacțiune.
Datele transmise prin intermediul rețelelor de social media vor fi stocate de acestea conform politicilor proprii ale acestora.
Unde sunt stocate datele
 • Datele înregistrate prin intermediul E-nergiagp.com vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, care asigură stocarea datelor în centrele de date din Europa.
 • Datele transmise prin intermediul rețelelor de social media vor fi stocate de acestea conform politicilor proprii ale acestora.
 • Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.
11. Prelucram date despre dvs. atunci când reacționați la conținutul prezent pe rețelele de socializare sau când distribuiți informații de pe site

Ne puteți găsi pe Facebook. Ori de câte ori interacționați cu noi prin conturile noastre de socializare (de exemplu, comentarii, aprecieri, recenzii, distribuiri etc.) vom avea acces la datele dvs. disponibile public pe profilul dvs.

Date personaleNumele, fotografia, orice informație accesibilă publicului din profilul dvs. de social media, sau comunicate voluntar de dvs.
Legalitatea prelucrării●Prelucrăm datele dvs. personale pentru a răspunde solicitării dvs. înainte de a încheia un contract (Art. 6/1/b din Regulamentul (UE) 2016/679),
Urmărind interesul nostru legitim (Art. 6/1/f din Regulamentul (UE) 2016/679) de a răspunde la orice întrebare, sugestie sau reclamație pe care le puteți trimite și de a îmbunătăți serviciile noastre și experiența pe care o oferim clienților noștri, și în plus, urmărind interesul nostru legitim de a vă ține la curent cu noutățile pe care le publicăm și care v-ar putea interesa.
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (hosting și stocare de date în cloud), sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru, monitorizarea securității cibernetice și detectarea intruziunilor, sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții
 • Platforme de social media: Facebook
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleDatele partajate cu platformele de socializare vor fi stocate de acestea în conformitate cu propriile politici.
Unde sunt stocate dateleDatele partajate cu platformele de socializare vor fi stocate de acestea în conformitate cu propriile politici, situate în Uniunea Europeană sau în SUA.
12. Prelucrăm datele dvs. pentru a vă oferi reclame în funcție de audiențe personalizate

Vă putem trimite publicitate personalizată pe baza listelor de clienți personalizate pe care le decidem împreună cu terții care plasează cookie-uri pe E-nergiagp.com (ex. Google, Youtube), dacă ne-ați dat consimțământul pentru a colecta cookie-uri de marketing.

Puteți afla mai multe informații despre cookie-uri, precum și despre cum să ștergeți cookie-urile și să le dezactivați sistemul de urmărire accesând Politica de utilizarea a cookie-urilor disponibilă pe website-ul nostru.

Date personaleInternet Protocol (IP), geolocalizare dispozitiv (la nivel de țară), istoricul vizualizării site-ului, marcaj de timp, cerere/acțiune, ID cookie
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm aceste date pe baza consimțământului dvs. (Art. 6/1/a din Regulamentul (UE) 2016/679) dat pentru a efectua comunicări de marketing și pentru a colecta cookie-uri de marketing
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date), furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru
 • Furnizori de servicii integrate de marketing cu care compania are un contract în derulare: Google, Youtube
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleExistă cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Dacă cele de sesiune sunt șterse la închiderea browserului, cele persistente pot avea o durată de viață diferită, raportată la scopul pe care îl îndeplinesc.
Mai multe informații despre durata de utilizare a cookie-urilor pe care le utilizăm, puteți găsi în Politica de utilizare a cookie-urilor.
Datele partajate cu platformele de socializare vor fi stocate de acestea în conformitate cu propriile politici.
Unde sunt stocate dateleDatele partajate cu alte platforme vor fi stocate de acestea în conformitate cu propriile politici, pe servere situate în UE.
13.Prelucram datele dvs. pentru a vă facilita o navigare ușoară și plăcută pe E-nergiagp.com

Când accesați E-nergiagp.com, colectăm date despre dvs. prin identificatori online (cookie-uri și IP), care sunt stocate în fișiere de jurnal.
Folosim aceste informații pentru a putea proiecta site-ul nostru astfel încât să ne adaptăm mai bine la nevoile utilizatorilor noștri. De asemenea, este posibil să folosim adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea eventualelor disfuncționalități ale serverelor noastre și pentru a gestiona site-ul nostru, păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor, autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a colecta informații demografice generale, pentru a ajuta la identificarea preferințelor vizitatorilor.
Puteți găsi mai multe informații despre cookie-uri, precum și despre cum puteți șterge cookie-urile și dezactiva urmărirea accesând Politica de utilizare a cookie-urilor disponibilă pe site-ul nostru.

Date personaleInternet Protocol (IP), locația generală a computerului, dispozitivul (nivel de țară), istoricul de vizualizare a site-ului web, timestamp-ul, cerere / acțiune, tipul și versiunea browser-ului și a sistemului de operare
Alte informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați
Legalitatea prelucrăriiFolosim cookie-uri care fac ca navigarea dvs. pe site-ul nostru să fie una ușoară și plăcută, în interesul nostru legitim (Art. 6/1/f al Regulamentului (UE) 2016/679)
Cookie-urile neesențiale nu sunt utilizate fără consimțământul dvs. (Art. 6 /1/a al Regulamentului (UE) 2016/679)
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date), furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru
 • Terți care plasează cookie-uri: Google, Youtube
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleExistă cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Dacă cele de sesiune sunt șterse la închiderea browserului, cele persistente pot avea o durată de viață diferită, raportată la scopul pe care îl îndeplinesc.
Mai multe informații despre durata de utilizare a cookie-urilor pe care le utilizăm, puteți găsi în Politica de utilizare a cookie-urilor.
Unde sunt stocate dateleDatele colectate prin intermediul cookie-urile proprii vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizat în Europa.
Datele colectate prin intermediul terților care plasează cookie-uri, vor fi stocate pe serverele acestora, situate în Uniunea Europeană sau în SUA.
14. Prelucrarea datelor candidaților în procesul de recrutare, selecție și evaluare a talentelor

Dacă doriți să vă alăturați echipei EG&P, puteți aplica pentru unul dintre proiectele de recrutare deschise în platformele specializate de recrutare (ex. eJobs, LinkedIn etc.). În funcție de oportunitatea de muncă, puteți face acest lucru trimițând datele dvs. pe formularul de contact sau pe adresa de e-mail office.ro@e-nergiagp.com.

Vom prelucra datele pe care ni le furnizati în momentul exprimării intenției de a vă alătura echipei EG&P și orice alte informații suplimentare pe care vi le vom solicita ulterior, pentru a analiza potențialul real și motivația dvs., astfel încât să putem să evaluăm dacă informațiile pe care ni le-ați oferit corespund profilului de angajat pe care îl căutăm.

Important: CV-ul pe care ni-l trimiteți nu trebuie să conțină date sensibile cu privire la (i) origine rasială sau etnică (ii) afinități politice (iii) credințe filozofice sau religioase; (iv) calitatea de membru al unui sindicat sau partid politic; (vii) istoricul infracțiunilor sau procedurilor penale și al pedepselor sau amenzilor aferente; (viii) săvârșirea oricărui comportament ilegal sau inadecvat și sancțiuni asociate; sau (ix) orice număr de identificare național al unei persoane.

Date personaleNumele, prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon, datele înscrise în CV și scrisoarea de intenție
Legalitatea prelucrăriiInformații sensibile și / sau demografice furnizate în mod voluntar de candidat în timpul procesului de recrutare, cum ar fi: cetățenie și / sau informații despre cetățenie, informații medicale sau de sănătate ale candidatului, date de origine rasială, etnică sau religioasă
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (găzduire și stocare de date), furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru
 • Terți care plasează cookie-uri: Google, Youtube
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleExistă cookie-uri de sesiune și cookie-uri persistente. Dacă cele de sesiune sunt șterse la închiderea browserului, cele persistente pot avea o durată de viață diferită, raportată la scopul pe care îl îndeplinesc.
Mai multe informații despre durata de utilizare a cookie-urilor pe care le utilizăm, puteți găsi în Politica de utilizare a cookie-urilor.
Unde sunt stocate dateleDatele colectate prin intermediul cookie-urile proprii vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, localizat în Europa.
Datele colectate prin intermediul terților care plasează cookie-uri, vor fi stocate pe serverele acestora, situate în Uniunea Europeană sau în SUA.
15. Prelucrăm date despre dvs. când ne trimiteți o solicitare de exercitare a drepturilor dvs.

Pentru a vă exercita drepturile legale oferite de GDPR, mai întâi trebuie să vă identificăm și să vă prelucrăm datele.

Date personaleNumele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa, data nașterii, relația cu persoana vizată în cazul în care cererea este completată în numele altei persoane, alte informații pe care ni le trimiteți voluntar
Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dvs. pentru a ne respecta obligațiile legale impuse de GDPR (Art. 6/1/c din Regulamentul (UE) 2016/679)
Cu cine putem împărtăși datele dvs.
 • Furnizori de servicii IT pentru compania noastră (Hosterion – găzduire și stocare de date), furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru site-ul nostru sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții
 • Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele tale cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleVom stoca datele dvs. în baza noastră de date de comunicații timp de maximum 12 luni de la ultima interacțiune.
Unde sunt stocate datele
 • Datele înregistrate prin intermediul E-nergiagp.com vor fi stocate pe serverele furnizorului de hosting, care asigură stocarea datelor în centrele de date din Europa.
 • Datele pe care le vom descărca local le vom stoca pe serverele noastre securizate, locale și în cloud.
 • Datele transmise prin intermediul rețelelor de social media vor fi stocate de acestea conform politicilor proprii ale acestora.

SUNT DATELE COLECTATE ȘI PRELUCRATE DE CĂTRE EG&P ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ?

EG&P acordă o atenție sporită protejării datelor dumneavoastră și aplică măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal prelucrate, corespunzătoare pentru riscuri și categorii de date protejate, în special, protejează datele împotriva partajării lor persoanelor neautorizate, a preluării lor de o persoană neautorizată, a prelucrării lor cu încălcarea legilor aplicabile precum și împotriva schimbării, pierderii, deteriorării sau distrugerii datelor.

Cu toate acestea, amintiți-vă însă că, din păcate, nici o transmisie de date nu este garantată 100% sigură.

În cazul în care suspectați încălcarea confidențialității datelor dvs., vă rugăm să ne contactați imediat la adresa: infogdpr@e-nergiagp.com.

Important: După finalizarea perioadei de păstrare a datelor, datele dvs. vor fi șterse. În cazul în care vom considera că aceste date ne-ar putea ajuta în îmbunătățirea calității produselor sau serviciilor vom continua utilizarea acestor date doar după anonimizarea ireversibilă a acestor date.

LINK-URI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

E-nergiagp.com poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt deținute sau controlate de EG&P.
Vă rugăm să rețineți că nu suntem responsabili pentru practicile de confidențialitate ale altor site-uri web sau terțe părți. Vă încurajăm să fiți conștienți când părăsiți site-ul nostru și să citiți politicile de confidențialitate ale fiecărui site web care poate colecta informații personale.

PRELUCRAREA DATELOR PERSOANELOR MINORE

Serviciile EG&P nu sunt destinate și nu colectează prin intermediul E-nergiagp.com, cu bună știință informații de la minori sub 18 ani. Accesarea și utilizarea E-nergiagp.com de către minori reprezintă acordul implicit al tutorelui legal în navigarea site-ului nostru de către minorul aflat în întreținere. De asemenea, dacă vom descoperi că un minor a folosit site-ul nostru fără aprobarea reprezentantului legal, vom șterge toate datele personale despre acesta.

TRANSFERURI INTERNAȚIONALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

EG&P partajeză date cu caracter personal cu parteneri care își desfășoară activitatea în afara Spațiului Economic European („SEE”).
Lista partenerilor internaționali cu care partajam date:

 • Terți care plasează cookie-uri: Google, Youtube
 • Platformele online: Facebook

Datele cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care angajăm furnizori de servicii. Putem transfera datele cu caracter personal pe care le păstrăm despre dvs. către destinatari din alte țări decât țara în care datele personale au fost colectate inițial, inclusiv către Statele Unite. Aceste țări pot avea reguli de protecție a datelor care sunt diferite de cele din țara dvs. Cu toate acestea, vom lua măsuri pentru a ne asigura că orice astfel de transferuri respectă legile aplicabile privind protecția datelor și că datele dvs. cu caracter personal rămân protejate conform standardelor descrise în această politică de confidențialitate. În anumite circumstanțe, instanțele, agențiile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din acele alte țări pot avea dreptul să acceseze datele dvs. personale.

În cazul în care legislația aplicabilă ne cere să ne asigurăm că un transfer internațional de date este guvernat de un mecanism de transfer de date, utilizăm unul sau mai multe dintre următoarele mecanisme:

 • Clauze contractuale standard ale UE cu un destinatar de date în afara SEE sau Marea Britanie
 • Verificarea faptului că destinatarul a implementat reguli corporatiste obligatorii
 • De asemenea, ne vom asigura că toți partenerii noștri internaționali au adoptat măsuri suplimentare în scopul de a oferi garanțiile adecvate, drepturile executorii și căile de atac legale eficiente. Rolul acestor măsuri este de a oferi garanții suplimentare persoanelor vizate că transferul de date în baza clauzelor contractuale standard sau a regulilor corporatiste obligatorii oferă un nivel de protecție echivalent cu cel garantat în cadrul Uniunii Europene.

DREPTURILE DE CARE VĂ BUCURAȚI

Ca persoană vizată aveți drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm. EG&P vă respectă drepturile și vă asigură că ține cont în mod corespunzător de interesele dvs.

 • Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectivă în orice moment.
 • Rectificarea datelor: În cazul în care observați că deținem date cu caracter personal eronate, ne puteți solicita în orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Restricția prelucrării: În cazul în care vă aflați în una dintre situațiile de mai jos, puteți să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs.:
  • contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale drepturile dvs.
 • Accesul la datele dvs: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs. și cui i-au fost dezvaluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru solicitări abuzive.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteți solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs. nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
  • vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opoziție mai jos);
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea
 • Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
  • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea acelor date de către noi;
  • în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor;
  • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației speciale în care te afli. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Când vă opuneți prelucrării, vă rugăm să menționezi dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestor date.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor:
  • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal completând formularul online disponibil la adresa: Plângeri ANSPDCP
De reținut!

Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive privind dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restricții prevăzute de lege. Dacă va refuzăm solicitarea de acces, vă vom comunica motivul refuzului.
Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificăm datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiteți. În astfel de cazuri, dacă nu furnizați informații suplimentare care sa permita identificarea dvs., nu vom fi în măsură să dăm curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune.

Informații suplimentare și exercitarea drepturilor

Pentru orice alte informații cu privire la modul de prelucrare a datelor cu caracter personal (inclusiv pentru a vă exercita drepturile de mai sus), vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor în scris, la adresa de email infogdpr@e-nergiagp.com, prin fax 0372 008 920, sau la sediul nostru din Șoseaua București-Ploiești nr. 7A, București 077190, România

Mulțumim că ați parcurs politica noastră de confidențialitate și ne-am bucura dacă ne-ați transmite feedback-ul dvs. pentru a putea îmbunătăți acest document!

Această versiune a fost actualizată la data de 06.05.2021